Duri – a poem by Saurav Subedi

TSCUpdate T

दुरि

आकाश र धर्तीको आकार फरक भो ।
एउटै मन भएर नि मायाको प्रकार फरक भो ।
व्यथा एकै , कथा फरक भो ।
चाहाना एकै भाग्य लेखा फरक भो ।
आशा फरक भो, बोल्ने भाषा फरक भो ।
मुटु ढड्कनै छाड्यो फेरने सास् फरक भो ।
बोल्ने, बात फरक भो, समाउने हात् फरक भो ।
सम्बन्ध बिलाउनै लाग्यो जोडेको नाता फरक भो ।

-सौरभ सुबेदि
Recent:
TSCUpdate T
TSCUpdate
ActionAid Nepal Unveils Climate Policy Landscape and Conducts 20th Social Audit
June 5, 2024
Save
ActionAid Nepal Unveils Climate Policy Landscape and Conducts 20th Social Audit
TSCUpdate T
TSCUpdate
Millsberry School Launches Prestigious A Level Program
May 21, 2024
Save
Millsberry School Launches Prestigious A Level Program
T
TSCBN
CG Launches Hero Bikes in Nepal, Sets Up Assembly Plant
April 24, 2024
Save
CG Launches Hero Bikes in Nepal, Sets Up Assembly Plant